בס"ד                                                                                                                                 הורדה ל-WORD

 

דרשה לבת-מצוה / הרב יגאל מלכיאל, ירושלים

 

בהגיעי היום לגיל המצוות

בעזרת ה'

אני מבטיחה את עצמי למצות.

 

לכלכל מעשי בחכמה בינה והשכל

לצעוד בנתיבות חכמי ישראל.

 

להמשיך את שושלת הדורות

בדרך בנות ישראל הכשרות.

 

צניעות חן וחסד תהיה  נתיבתי

ואור ה' תמיד יהיה איתי.

 

אהיה בת נאמנה ואוהבת

לכולם מעניקה עוזרת ותומכת.

 

להורי ,משפחתי ועמי

לכם אתן את מלוא אהבתי והערכתי.

אחי היקרים לי והנעימים

אברך שימשיכו לעשות מעשים טובים

את אחיותיי היקרות והנעלות

אברך שיזכו לכל המעלות

 

ושכולנו נזכה  לחיות עוד

 שנים רבות טובות ונעימות

וניפגש רק בשמחות.

 

ולכם אורחים נכבדים

קבלו נא את ברכתי ותודתי

על השתתפותכם בשמחתי