בס"ד                                                                          הורדה ל-WORD

 

דרשה לבר-מצוה / הרב יגאל מלכיאל, ירושלים

 

 

זה היום עשה  ה' נגילה ונשמחה בו ברוך שהחינו והגיענו לזמן הזה.

 

במלאת לי 13 שנה עם הגיעי לגיל הבר מצווה הנני נושא את עיני לשמים , ומודה לבורא עולם על אשר זיכני להיוולד לתוך עם סגולה , ממלכת כוהנים ,גוי קדוש .

ומהיום אני חייב לקיים את כל המצוות ,  ובפרט מצוות הנחת תפילין של יד ותפילין של ראש.

הטעם שקבעו לנו רבותינו הקדושים להקדים ולהניח  את התפילין של יד , ואחר כך להניח תפילין של ראש , בא הדבר לרמז  לכל יהודי ויהודי ואני בכללם  כי קודם צריך לעשות את המעשה המצוות וזה תפילין של יד המורה ומסמל על עשיית הדבר, מבלי להבין קודם את טעם המצווה , אלא על סמך האמונה בתורתנו הקדושה  ,שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.מצוות הנחת תפילין של ראש באה לאחר שאנו מניחים את התפילין של יד ומניחים אותה כנגד המוח והשכל,ששם מקור המחשבה של האדם לרמוז לנו ,שלאחר עשיית המצווה בידנו ,יש לנו רשות להתעמק ולהבין ולהשכיל את טעמי המצוות.

 

 

כאן אפתח את סגור ליבי

ואומר את אשר על לבבי

אעלה את ירושלים על ראש שמחתי

ושתיבנה ותכונן  ירושלים עיר תפארתי

 

הורי היקרים והאהובים

לכם אומרה תודה על כל השנים

שגידלתם אותי בחום ואהבה

אשר לא חסכתם עמל וטורח

מקטנותי ועד היום

והפכתם אותי לבחור כהלכה

יהי רצון שתזכו לרווות נחת  מכל ההבנים

מיתוך בריאות

אושר ועושר ושמחה

ואריכות ימים.

 

ולכם האורחים היקרים

  כל אחד לפי כבודו ומעלתו

מודה אני לכם מקרב לב על השתתפותכם

ובעזרת ה' נשמח גם אנו בשמחתכם